C# : Kodun Çalışma Süresini Hesaplama

C#, içinde barındırdığı bir çok hazır metotla yazılan kodu tek satıra indirmeyi sağlıyor. Bu durum bir kodun çalışma süresini hesaplamak için de geçerli.

Bir kodun çalışma süresini hesaplamak çoğu zaman önemlidir. Fonksiyonların ve değişken sayısının süreye nasıl etki ettiğini satır satır gözlemlemek için ideal.

using System.Diagnostics;
...
StopWatch sw = new StopWatch();

sw.Start(); // Hangi satırdan önce koyarsak o satırdan sonrası için işlemeye başlar.
...
Console.WriteLine(sw.Elapsed.ToString());